Artykuły

Points of You dla Nauczyciela

Artykuł napisany na kanwie wywiadu z Joanną Widawską, nauczycielką języka polskiego. Praktyczne i konkretne przykłady z pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycielki zilustrowane zdjęciami zrobionymi podczas lekcji przez nią prowadzonej.

Link do artykułu: Points_of_You_Nauczyciel_Joanna_Widawska_Do_Raniszewska

Obraz w Coachingu dla Coacha i nie tylko 😉

Artykuł, który napisałam po przeprowadzeniu badań (ilościowych i jakościowych) nad wpływem zastosowania Points of You w coachingu. Szerzej opisuję zagadnienie wykorzystania obrazu w coachingu. Artykuł napisany do naukowej monografii w obszarze współczesnych wyzwań komunikacji interpersonalnej.

Link do artykułu: Obraz w Coachingu

Image in Coaching (text in English)

Interview for The Euroguidance Insights, Euroguidane is a large European counselling network.

Link to the article (starts on page #3): Insight-2015_20.04.15