Certyfikowany
Praktyk i Trener AHA™

Kurs daje uprawnienia do prowadzenia Kursu „Certyfikowany Praktyk AHA™” Kurs trwa trzy dni. W cenie Kursu, uczestnicy otrzymują:

 • Dyplom „Certyfikowany Praktyk i Trener AHA™”
 • Narzędzie coachingowe AHA™ – fotografie, które inspirują
 • Plansze AHA™ do prowadzenia zajęć online
 • Podręcznik Trenera z ćwiczeniami i instrukcjami prowadzenia zajęć
 • Solidną dawkę wiedzy, umiejętności i konkrety, jak prowadzić zajęcia i budować swoją markę zawodową.

 

Szkolenia prowadzi:

Dorota Raniszewska, coach i mentor, nauczycielka Fotografii w Coachingu, autorka AHA™

Terminy:

10-12 listopada 2023, Warszawa

Szczegółowe Informacje:

W pakiecie Kursu Uczestnik otrzymuje:

 • Kurs Certyfikowany Praktyk i Trener AHA™ – trzy dni szkolenia w pełni doświadczeniowego
 • Przygotowanie do bycia Certyfikowanym Trenerem AHA™
 • Narzędzie AHA™– fotografie, które inspirują – autorska kolekcja 48 fotografii i 12 mocnych pytań coachingowych. Solidne, eleganckie i łatwe w użyciu narzędzie, które przenosi komunikację na zupełnie nowy poziom ponieważ każdy, kto patrzy na obraz, tworzy własne skojarzenia. Fotografie uruchamiają otwarty, wnikliwy i szczery dialog.
 • Przewodnik po AHA™ – książeczka z informacjami i inspiracjami zawarta w narzędziu.
 • Trzy Warsztaty na Start z AHA™ do samodzielnej nauki, udostępniane online – zaawansowane lekcje przygotowujące do pracy z fotografiami w coachingu, mentoringu, szkoleniach offline i online, dające konkretną wiedzę dotyczącą wykorzystania obrazu, metafory, pytań coachingowych i umiejętności facylitacji.
 • Zestaw Foto-Plansz do pracy online(9 Foto-Plansz!) – 9 różnych plansz z obrazami do wyświetlania podczas sesji i warsztatów online.
 • Podręcznik Praktyka AHA™ – zawierający gotowe ćwiczenia, scenariusze i procesy do wykorzystania w pracy z AHA™, wiedzę o obrazie, metaforze, komunikacji wizualnej, procesach myślowych związanych z widzeniem.
 • Podręcznik Trenera
 • Dyplom Certyfikowany Praktyk i Trener AHA™.

Cele szkolenia dla uczestników:

 • Poznać narzędzie AHA™ – fotografie, które inspirują
 • Zdobyć wiedzę i umiejętności jak pracować z AHA™ indywidualnie i grupowo
 • Rozwinąć umiejętności pracy z obrazem w rozwoju osobistym, podczas facylitacji
 • Zdobyć certyfikat potwierdzający przygotowanie do prowadzenia zajęć metodą pracy z AHA™ w coachingu indywidualnym i grupowym, rozwoju osobistym i zespołów.
 • Nabyć uprawnienia do prowadzenia Kursu „Certyfikowany Praktyk AHA™”.

Korzyści z udziału:

 • Rozwój umiejętności pracy z obrazem
 • Rozwój umiejętności słuchania
 • Rozwój umiejętności coachingowych i facylitacyjnych
 • Zdobycie umiejętności projektowania i prowadzenia scenariuszy i ćwiczeń z wykorzystaniem obrazu
 • Poznanie i zyskanie wysokiej klasy narzędzia coachingowego AHA™
 • Zyskanie dyplomu Certyfikowany Praktyk i Trener AHA™
 • Wiedza w zakresie rozwoju człowieka i umiejętności wspierania ludzi w obszarze lepszego zrozumienia siebie, odkrywania swoich zasobów, facylitacji dialogu w grupie.
 • Świadomość podstawowych założeń psychologii pozytywnej i coachingu

Dla kogo:

 • Dla osób, które chcą uczyć innych tej metody pracy.
 • Dla coachów, mentorów, psychologów, terapeutów, trenerów, nauczycieli, a także dla rodziców i partnerów, aby omawiać w domu tematy wymagające zaufania, otwartości i odwagi. Aby rozwijać myślenie kreatywne, umiejętność słuchania, rozwój uważności, poszerzanie samoświadomości, odwaga do wypowiadania się, akceptacja różnorodności, odczuwanie więzi i bliskości.
 • AHA™ jest pomocne dla nauczycieli, aby prowadzić z uczniami rozmowy na tematy wychowawcze.

O metodzie:

 • AHA™ łączy narzędzia i techniki kreatywne, które pomagają refleksję w dialogu, wykorzystanie fotografii jako komunikacji, mocnych pytań coachingowych i technik coachingowych. Co mówią nam fotografie? A tak naprawdę, jak wyciągają z nas myśli, prawdy, emocje? Dosłownie wyciągają, bo same by nie wyszły :). W codziennym, często schematycznym działaniu, nie mamy dostępu do wszystkich naszych wewnętrznych informacji. Ta metoda pracy pomaga tam szybciej sięgnąć. Jak to się dzieje? Bo myślimy i zapamiętujemy obrazami. Dzięki obrazom możemy oderwać się od słów i myślenia kognitywnego. Zyskujemy dostęp do rozległych krajobrazów naszej wewnętrznej wiedzy i mądrości. Obrazy otwierają nas na intuicję, uczucia, informacje ze zmysłów. To ważne, bo w podejmowaniu decyzji liczą się nie tylko myśli. Dzięki fotografiom to, co odczuwamy i przeczuwamy, uzyskuje kształt, kolor i kontekst sytuacyjny, aby ułatwić nam zrozumienie. Potrafimy lepiej pojąć, czego potrzebujemy, gdy widoczne stają się nasze wewnętrzne informacje. Obrazy łączą nas z nami. To jest kreatywne i pomaga znajdować nowe sposoby działania i rozwiązania.

Program trzydniowego kursu Praktyk i Trener AHA™:

 • Prowadzenie ice-breakera oraz sesji głębszego otwierania się w relacjach interpersonalnych
 • Wykorzystanie fotografii podczas rundy zapoznawczej lub jako początek ważnej rozmowy, sesji, procesu, spotkania
 • Wiedza o indywidualnych znaczeniach zdjęć, fotografii jako komunikacja, poznanie 5 płaszczyzn analizy obrazu
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i widzenie
 • Nauka tzw. obserwacji wizualnej, zauważania własnych myśli i skojarzeń oraz rozwijanie głębokiego słuchania
 • Znaczenie i sposoby słuchania i widzenia w prowadzeniu sesji coachingu
 • Proces „Twoje silne strony” – przykładowy proces rozwojowy z wykorzystaniem narzędzia AHA™
 • Formułowanie pytań w coachingu i formuła pytań w AHA™ wraz z obszarami rozwoju osobistego
 • Proces „Twoje wartości” – przykładowy proces rozwojowy z wykorzystaniem narzędzia AHA™
 • Obserwacja sesji coachingu z wykorzystaniem obrazu
 • Jak poprowadzić krok po kroku sesję 1:1
 • Poprowadzenie samodzielnie sesji – ćwiczenia
 • Podstawowe scenariusze rozmowy/sesji z wykorzystaniem fotografii
 • „Projekt mojego pierwszego działania”
 • Wiedza o obrazie, metaforze, komunikacji wizualnej, procesach myślowych związanych z widzeniem
 • Cały dzień przygotowania do prowadzenia kursu jako Trener

Polecamy też: