Zobacz Siebie

To ty masz największy wpływ na swoje życie i szczęście.
Podczas coachingu odkryjesz, jak skutecznie korzystać z własnej mocy sprawczej, aby żyć w zgodzie z sobą.

Oferuję następujące formy coachingu: 

Życie w pełni

3 sesje coachingu w obszarze twojego stylu życia połączone z nauką slow joggingu – japońskim sposobem na zdrowie i długowieczność. Slow jogging zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym, nie naraża na kontuzje ani zmęczenie, pomaga wypracować zdrowe nawyki i cieszyć się ruchem.

Mój profil instruktorki:
https://slowjogging.eu/dorota-raniszewska/

Portret życia

3 spotkania poświęcone scaleniu etapów życia w jeden obraz, jakim jest osobisty Portret Życia. Celem jest przywrócenie poczucia ciągłości biograficznej, nadanie sensu obecnemu etapowi, ukojenie emocjonalne i duchowe. To wzmacniające wsparcie dla osób w kryzysie, osób starszych, oraz przechodzących przez traumatyzujące momenty życia, np. strata kogoś bliskiego, operacja, ciężka choroba.

Zbliżenie

Zbliżenie to unikalne połączenie fotografii z rozwojem osobistym. Pomaga uświadomić sobie potęgę własnej unikalności, elementy osobistej mocy, odkrywać i rozwijać kreatywność, wzmacniać pewność siebie. Polega na aktywnej fotografii w przestrzeni zewnętrznej, refleksji inspirowanej zdjęciami rodzinnymi i doświadczeniami życiowymi, pisaniem i dedykowanymi medytacjami. Patrzymy na naszą unikalność przez pryzmat Sił Charakteru, w oparciu o metodologię VIA Character, pozytywnego podejścia do psychologii człowieka. Projekt trwa 8 tygodni.