Coaching

Skoro życie jest takie cenne, to w co je zainwestujesz? Co wartościowego z nim zrobisz? Sadhguru

Specjalizuję się w coachingu dla osób na drodze do samorealizacji, niezależności, autoekspresji.

Jako coach towarzyszę klientom na drodze ich zmiany. Wartością i celem naszej relacji jest rozwój klienta w obranym przez niego kierunku. Nasza współpraca jest oparta na partnerstwie. Moc tej relacji opiera się przede wszystkim na świadomej obecności i słuchaniu. Stwarzam przestrzeń, w której klienci mogą usłyszeć i wyrazić swój głos.

Oznacza to usłyszeć, zobaczyć i poczuć ważne dla siebie informacje, takie jak własne emocje w odniesieniu do omawianych tematów, odczucia, przeczucia, intuicja, wiedza, racjonalna perspektywa, nowa perspektywa. Jako coach nie mam gotowych odpowiedzi dla klientów. Wszystkie odpowiedzi klienci odnajdują w sobie.

Towarzyszę i wspieram w poszukiwaniu tych odpowiedzi poprzez swoją obecność, uważne słuchanie, wykorzystanie ciszy, profesjonalne techniki jakimi są echo, mocne pytania, metafory, oraz kreatywne techniki w coachingu wykorzystujące obraz, fotografię, rysunek, ucieleśnienie. Proponuję działania twórcze pomiędzy sesjami. Korzystam również ze światowej klasy narzędzia diagnostycznego w zakresie motywacji – Motivational Maps. Pozwala ono na określić, co na obecnym etapie osobę motywuje, zbadać jej aktualny poziom motywacji oraz ustalić strategie podnoszenia motywacji.

Podczas sesji pomiędzy osobą a jej pytaniem zwiększa się odległość, poszerza perspektywa, powstaje dystans niezbędny, aby w szczelinie pojawiła się odpowiedź. Tak jak uchyla się drzwi, żeby usłyszeć szept w drugim pokoju. Tak jak otwiera się okno, żeby wpuścić świeże powietrze. Tak jak odsuwa się zasłonę, aby wpadł promyk światła. Tak jak otwiera się wieczko pudełka, aby zobaczyć, co jest w środku. Tak, jak w poniższym fragmencie mojej książki:

coaching-dorota-raniszewska
„Pustynia i kwiaty”
Kwiecień. Koniec pory zimowej na Pustyni Negew. Wszędzie kamienie, piach, pył. Idę powoli doliną i przyglądam się ziemi. Im wolniej idę i baczniej się przyglądam, tym więcej zaczynam dostrzegać małych kwiatów. Wyrastają z przeróżnych szczelin i pęknięć. Są różnokolorowe. Mają przeróżne formy. Gdyby skała nie pękła, nic by tu nie wyrosło. Ale ponieważ pojawiła się szczelina, to wpadły tam krople deszczu i powietrze. I nasiono, które przyniósł tu wiatr, wykiełkowało. Dużo myślałam o tym, że zmiana w życiu możliwa jest, kiedy coś pęknie. Że nowe myślenie może pojawić się, jeśli rozpadną się stare przekonania. Że dopiero jak coś się rozplącze, rozkruszy, rozszczelni, pęknie skorupa, puści zasłonka, to, że w każdą taką szczeliną mogę spojrzeć, pytając: „co nowego widzę przed swoimi oczami?” (fragment z mojej książki „JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW”)

Jak staję się coachem – Moja edukacja i doświadczenie:

 • 1997-2009 to lata doświadczeń w korporacji i HR, na stanowiskach menedżerskich i doradczych w Polsce i Eurpie Środkowo-Wschodniej
 • od 2009 do dziś prowadzę własną markę rozwojową jako konsultant, coach i trener
 • ponad 4000 godzin doradztwa, ponad 3000 godzin szkoleń, pona 300 godzin coachingu 1:1

Szkoły i Kursy:

 • Szkoła Trenerów i Trenerek Heuresis – Heuresis
 • Studia Podyplomowe „Coaching Profesjonalny” – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Certified Individual Motivational Maps Training – Motivational Maps Ltd.
 • Certification Workshop on ‚Exploring Infinite Points of View with Points of You”
 • Specialized Training on Non-verbal Techniques and movement analysis in the developmental work – IBA
 • Using Clients’ Personal Snapshots and Family Photos to Improve Therapy and Counseling Sessions – Judy Weiser, Phototherapy Centre

Wybrane warsztaty:

 • Rozstanie z samotnością – karmiące relacje i bliskość na co dzień – Strefa Rozwoju
 • Coaching kryzysowy – Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Storytelling in Coaching, Mastery in business stories – Lisa Bloom
 • Clean coaching – Bozena Pieskiewicz, Magdalena Robak
 • Brain has a social dimension – Lori Shook
 • Supervision in Coaching – Leda Turai
 • FRIS, Thinking and acting styles – Anna Grygorcewicz

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. Jim Rohn