Coaching

Pomagam ludziom zobaczyć siebie i odzyskać radość życia.

Jestem coachem i mentorem. Fotografia była moją drogą do połączenia się ze sobą i światem zewnętrznym, zbliżenia się do emocji i kreatywne wyrażenie ich. ‚Foto spacery’ wspierały moje samopoczucie i pozytywne myślenie. Zdjęcia rodzinne pomogły mi zintegrować się. Odnalazłem swoje korzenie, uzdrowiłam rany, zrozumiałem mocne strony starszych pokoleń i własnego życiowego doświadczenia. Dziś pomagam moim Klientom zobaczyć siebie. Razem wyruszamy w podróż ponad powierzchnię obrazu Siebie. Coaching, który oferuję, ma na celu transformację i integrację. W kreatywnym procesie coachingu z fotografią osoby odzyskują połączenie ze swoimi mocnymi stronami, wewnętrzną mądrością i sensem życia, budują mosty między przeszłymi doświadczeniami a przyszłymi możliwościami. Uważam, że osobiste zdjęcia są jak dobre gwiazdy w drodze do domu.

Pozwól, że poprowadzę Cię w drodze do domu i w kierunku, w którym chcesz podążać w życiu szybciej i łatwiej. Oto możliwości:

 • Zwizualizujesz i opiszesz swoją przyszłość oraz opracujesz plan działania, jak przenieść swoją przyszłość do teraźniejszości.
 • Zdefiniujesz kroki, nawyki i inne elementy, które będą wspierać Twoją wizję i wymarzone życie.
 • Lepiej zrozumiesz swoje mocne strony, wartości, korzenie, aspiracje, aby wzbudzić w sobie poczucie sprawczości, zdolności i pewności siebie.
 • Rozwiniesz w sobie stan pełnej odpowiedzialności za siebie i swoje życie.
 • Nauczysz się pozytywnego nastawienia.
 • Poczujesz w sobie obfitość i dumę.
 • Poczujesz wdzięczność za swoje życiowe doświadczenia.
 • Docenisz swoje osiągnięcia i mocne strony charakteru.
 • Uświadomisz sobie, jakie masz w sobie możliwości.
 • Uwolnisz od ograniczających myśli i emocji, otworzysz serce na współczucie, przebaczenie i duchową wolność.

Wszystko to jest możliwe i osiągalne pod jednym warunkiem: że podejmiesz taką decyzję.

Kiedy? Teraz :). Najlepszy moment jest teraz. Przeszłość już za Tobą, nie da się jej zmienić, a przyszłość możesz zacząć … teraz. Wszystko jest w Twoich rękach. 🍀

Coaching jest dla Ciebie jeśli potrzebujesz i chcesz:

 • zmiany w jakimś obszarze funkcjonowania
 • głębszej przemiany, która poprawi jakość Twojego życia
 • współpracy z coachem i mentorem, który będzie Ci towarzyszył i wspierał

Oferuję solidny, wzmacniający i kreatywy proces na mistrzowskim poziomie coachingu i mentoringu, który łączy obszary ciała, emocji, myśli, intuicji, kreacji. Każda sesja trwa 60-75 min. Towarzyszy jej 15-min konsultacja telefoniczna, gdy sesje mają miejsce co trzy tygodnie. Typowo spotykamy się co dwa tygodnie. Przy czym proces Twojej zmiany trwa nieprzerwanie.

Pracę wielosesyjną uzupełniamy praktyką „Codziennie Jeden Krok”, dobieraną formą i treścią do Twoich potrzeb. To może być codzienna praktyka ruchowa, kreatywna, wzmacniająca pozytywne myślenie, wyciszająca umysł. Jak i lista zadań do wykonania.

Zapraszam!
Dorota Raniszewska +48 608 793 352
dorota@photo-in-coaching.com

Poniżej przeczytasz więcej o moim doświadczeniu, jak i poznasz opinie wybranych Klientów.

Nazywam się Dorota Raniszewska. Jestem akredytowanym coachem i mentorem na poziomie Senior Practitioner w globalnej organizacji EMCC w trakcie akredytacji na poziom Master, a także akredytowanym coachem Izby Coachingu w Polsce oraz certyfikowaną trenerką od 2011 roku. Od 2021 roku wspieram coachów w procesach akredytacji jako EMCC Global Accreditation EIA Mentor. Ukończyłam studia podpyplomowe z zakresie coachingu profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego. Jestem też Certyfikowanym Praktykiem Soul Body Fusion. Przez kilkanaście lat uczyłam się i praktykowałam techniki terapii tańcem i ruchem, świadomości ciała, contact improwizacji i innych technik pracy z ciałem, które pomagają skutecznie pracować z emocjami, myślami i nawykami, które wynikają z trudnych przeżyć, w tym traum. Napisałam kilka znanych książek. W 2020 roku udostepniłam na rynku narzędzie do coachingu i facylitacji „AHA – fotografie, które inspirują„. Współpracuję z takim organizacjami jak:

Magovox – partner znaczących projektów społecznych na rzecz godności płci w Polsce

WCIES – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami i innymi placówkami oświatowymi

PARS – Polskie Amazonki Ruch Społeczny, stowarzyszenie działające na rzecz profilaktyki onkologicznej, zdrowia i zdrowienia, bezpośredniej pomocy pacjentom i ich rodzinom.

Przykładowe Opinie Klientów