Coaching

Skoro życie jest takie cenne, to w co je zainwestujesz? Co wartościowego z nim zrobisz? Sadhguru

Postawić cel to nic trudnego. Wyzwaniem jest wybrać kolejny krok.

Aby poszerzyć swoją perspektywę odnośnie tego wyboru, warto jest odpowiedzieć na pytanie:

Co ważnego jest dla Ciebie w tym celu?

Specjalizuję się w coachingu życia i motywacji, dla osób na drodze do samorealizacji, zawodowej i życiowej niezależności, autentyczności i autoekspresji. Pracuję z osobami, które pragną podnieść swój poziom motywacji i efektywności w pracy, chcą realizować się w życiu w sposób autentyczny, podążając za wewnętrznym głosem, wartościami, powołaniem, talentem, marzeniami.

„Coaching to partnerska współpraca z Klientami, wywołująca istotną zmianę ich sposobu myślenia, dzięki czemu mogą osiągać wyjątkowe rezultaty w życiu zawodowym i osobistym.” Darek Niedzieski, Coach PCC, coachingwpolsce.pl

Jako coach towarzyszę klientowi na drodze jego zmiany. Wartością i celem naszej relacji jest rozwój klienta w obranym przez niego kierunku. Nasza współpraca jest oparta na partnerstwie. Moc tej relacji opiera się przede wszystkim na świadomej obecności i słuchaniu. Stwarzam przestrzeń, w której klient może usłyszeć i wyrazić swój wewnętrzny głos. Staram się pracować tak, aby mógł on głęboko się nad czymś zastanowić, zainspirować do zmiany, zacząć funkcjonować na wyższym poziomie.

W roli coacha towarzyszę i wspieram w poszukiwaniu odpowiedzi, które klient odnajduje w sobie. Pomagam poprzez swoją obecność, uważne słuchanie, wykorzystanie ciszy, profesjonalne techniki jakimi są echo, mocne pytania, metafory, oraz kreatywne techniki w coachingu wykorzystujące obraz, fotografię, rysunek, ucieleśnienie. Proponuję działania twórcze pomiędzy sesjami. Korzystam również ze światowej klasy narzędzia diagnostycznego w zakresie motywacji – Motivational Maps™. Pozwala ono na określić, co na obecnym etapie osobę motywuje, zbadać jej aktualny poziom motywacji oraz ustalić strategie podnoszenia motywacji.

Podczas sesji pomiędzy osobą a jej pytaniem powstaje dystans niezbędny do tego, aby pojawiła się odpowiedź. Tak jak uchyla się drzwi, żeby usłyszeć szept w drugim pokoju. Tak jak otwiera się okno, żeby wpuścić powietrze. Tak jak odsuwa się zasłonę, aby wpadł promyk światła.

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Walt Disney

Nasza współpraca – Ty jako klient i ja jako coach:

Proces coachingu obejmuje zazwyczaj kilka – kilkanaście sesji w okresie 3-12 miesięcy. Typowo odbywa się raz na dwa lub trzy tygodnie i zakłada pracę i postęp pomiędzy kolejnymi sesjami. Może się odbywać raz na miesiąc. Na początku współpracy ustalamy harmonogram sesji.

Miejsce coachingu: Moje studio przy ul. Boya-Żeleńskiego 4a, tuż przy Pl. Unii Lubelskiej, W-wa lub Skype.

Inwestycja w siebie: WYJĄTKOWY PAKIET Coaching indywidualny: 3 050 zł

 • Sesja dotycząca celów procesu coachingu i naszej współpracy
 • Wykonanie testu i analiza wyników Motivational Maps™ diagnozującego indywidualny profil motywacyjny i strategie podnoszenia oraz utrzymywania wysokiej motywacji (więcej: motivationalmaps.com)
 • 1 sesja poświęcona omówieniu wyników testu Motivational Maps™
 • 4 indywidualnych sesji. Czas trwania pojedynczej sesji 1,5 – 2 godz.

W przypadku chęci kontynuacji procesu coachingu, umawiamy się dodatkowo.

Jest też możliwe zamówienie dla siebie samego testu Motivational Maps™ wraz 3-godzinną sesją poświęconą omówieniu wyników. Koszt wynosi 1500 zł brutto.

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj! Mark Twain

Kodeks etyczny coacha

Jako członek Izby Coachingu respektuję Kodeks Etyczny Coacha, który określa etykę i standardy zawodu coacha. Kodeks etyczny jak i model kompetencji coacha opisany jest na stronach Izby Coachingu: https://www.izbacoachingu.com/standardy/#kodeks_etyczny

Kontakt:

Dorota Raniszewska    —    email: dorota@obrazwcoahingu.pl    —   tel.: +48 608 793 352

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. H. Jackson Brown

Czym jest Motivational Maps™:

Motivational Maps™ to jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi HR. Jest unikalne – po raz pierwszy wprowadza język i pomiar motywacji.  Motivational Maps™ to narzędzie diagnostyczne on-line, które:

 • Pozwala osobom, zespołom i organizacjom zrozumieć oraz ustalić priorytety co do tego, co ich motywuje,
 • Pokazuje, jak są motywowani,
 • Dostarcza praktycznego i skutecznego narzędzia aby podnieść motywację na wszystkich poziomach.

Język motywacji to nazwanie 9 motywatorów, potrzeb stojących za każdym z nich, sposobów ich uwalniania, strategii podnoszenia stopnia zadowolenia każdego z motywatorów.

Pomiar motywacji to określenie indywidualnego zestawu motywatorów, które najsilniej wpływają na indywidualny poziom motywacji osoby (co kogo motywuje), podanie poziomu motywacji osoby na obecny, podanie sposobów na podniesienie motywacji. Dzięki językowi i pomiarowi motywacji możliwe staje się zarządzanie motywacją, zarówno w odniesieniu do osób indywidualnych jak i do zespołów i organizacji.

Narzędzie posiada certyfikat ISO/IEC 17065:2012 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Motivational Maps™:

 • Naukowo udowodnione, oparte o podstawy naukowe (lata badań i praktyki)
 • Wsparcie licencjonowanego konsultanta plus przeszkolenie „użytkownika”
 • Udokumentowane doświadczenie i udokumentowane wyniki
 • Koncentruje się na silnych motywatorach i inspiruje jak wykorzystać je jako dźwignię osobistej i zespołowej motywacji
 • Pokazuje, co motywuje i co należy robić, aby podnosić motywację, a nie ocenia, jacy ludzie są
 • Proste, tak że każdy może szybko zrozumieć i stosować w praktyce
 • Przekłada się na indywidualne strategie Total Rewards
 • Buduje ekspertyzę wokół motywacji
 • Wnosi język motywacji i mierniki motywacji, aby nią zarządzać
 • Szybko dostarcza wyników
 • Rozwija umiejętności motywowania i podnoszenia motywacji
 • Daje niezależność w pracy nad motywacją
 • Nadaje głębszy sens i znaczenie pracy nad motywacją

Motivational Maps® są odpowiednie zarówno dla osób indywidualnych i organizacji.

Używane przez tysiące ludzi na świecie, Motivational Maps dostarcza trafnych wyników w odniesieniu do postrzegania siebie i sprawdza się w biznesie, edukacji, sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych.

Motivational Maps® są łatwe w używaniu i zrozumiałe.

Motivational Maps® to łatwe w zastosowaniu narzędzie i daje spersonalizowane raporty dla osób i zespołów, tłumacząc profile motywacyjne osób i kroki, które są warte do przedsięwzięcia w celu poprawy motywacji.

Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem. Nick Vujicic

Moje przygotowanie zawodowe:

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek Filologia Romańska
 • Studia Podyplomowe Coaching Profesjonalny” na Akademii Leona Koźmińskiego
 • Roczne studia trenerskie – Szkoła Trenerek I Trenerów Heuresis
 • Certified Points of You® Trainer
 • Licensed Motivational Maps™ Practitioner
 • Certyfikowany Trener gry coachingowej Podróż Bohatera®
 • Jestem w ciągłym procesie szkoleń coachingowych i superwizji poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje szkolące coachów w Polsce i zagranicą.

Moje doświadczenie:

 • 1997-2009 to lata doświadczeń w korporacji i HR, na stanowiskach menedżerskich i doradczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
 • od 2009 do dziś prowadzę własną markę rozwojową jako konsultant, coach i trener
 • ponad 1000 godzin coachingu 1:1, grupowego i facylitacji zespołów

Szkoły i kursy:

 • Studia Podyplomowe „Coaching Profesjonalny” – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Szkoła Trenerów i Trenerek Heuresis – Heuresis
 • Certified Individual Motivational Maps Training – Motivational Maps Ltd.
 • Certification Workshop on „Exploring Infinite Points of View with Points of You”
 • Szkolenie Certyfikujące „Podróż Bohatera” – Podróż Bohatera
 • Specjalistyczne Szkolenie w Technik Pozawerbalnych i Analizy Ruchu w pracy rozwojowej – IBA
 • Using Clients’ Personal Snapshots and Family Photos to Improve Therapy and Counseling Sessions – Judy Weiser, Phototherapy Centre

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. Jim Rohn

 

Opinie klientów

I am pleased to be writing this letter of recommendation on behalf of Dorota Raniszewska. It was a real pleasure to have ten coaching sessions led by Dorota. She is the most professional coach I have ever cooperated with so far. It has been a year since finishing my coaching sessions and, since then, I have observed changes
in my private and professional life. I believe they appeared possible thanks to coaching meetings. I feel gratitude for her guidance and welcomed atmosphere during sessions.
Dorota is a patient and always attentive coach, devoting her full attention to a coachee. Without her guidance and many adequate questions, my progress and achievement of my goals would not have been possible. Nearly ten months of coaching have resulted in my improved motivation, better perception of myself and my strengths, trust in my capabilities and greater awareness of the influence of my emotions on my body. I have also gained greater self-confidence and drive to work on my long-term goals.
Sessions with Dorota have encouraged me to self-reflect and investigate my inner resources more thoroughly. She always patiently assisted me by giving me the necessary time to voice my thoughts and supported me on my path to self-development. In my view, it all makes Dorota a perfect coach.
In conclusion, Dorota Raniszewska has my respect and highest recommendation as both an extraordinary individual and exceptional coach. The coaching sessions directed me to take particular actions and influenced a lot of my decisions. I continue developing my skills and ways of thinking because sessions with Dorota have enriched me as a businesswoman, but yet, more importantly, also as a human being, woman, friend, wife, daughter and sister.
Please do not hesitate to contact me at the email address provided above, if you have any questions. Sincerely,

Joanna Pawłowska
Chief Executive Officer
VENA Ltd. / Vena Language Academy

Dorota jako coach jest niezwykle uważna na to, z czym przychodzi klient. Słucha całą sobą, obserwuje i zadaje trudne i bardzo cenne pytania! Każda moja sesja z Dorotą kończyła się mocną refleksją. Dostawałam zadanie do wykonania i nie wyobrażałam sobie, że mogę go nie wykonać. Czułam wręcz fizycznie, że jestem w procesie zmiany i że nie będę chciała przed tą zmiana uciekać. Wynikiem moich sesji coachingowych z Dorotą Raniszewską jest jakościowa zmiana mojego życia. Zawodowego i osobistego. Pracowałam nad tym DLACZEGO, a nie tylko nad tym JAK. I to jest  wielka wartość. Mogę z mojego nowego poziomu patrzeć na wszystko, co dzieje się w moim życiu. Łatwiej mi podejmować decyzje w zgodzie ze sobą i są one trafniejsze. Wyzwania, które podejmuję dają mi więcej satysfakcji. Wiem kim jestem i akceptuję to, a więc jestem bardziej sprawcza. Wiem, że mogę być liderem i nie boję się tej roli.
Dorota jako coach jest przyjacielem, pełnym zdrowej empatii.

Katarzyna Lis, Fotograf, Trenerka

Pracowałem z Dorotą Raniszewską na przełomie kwietnia/maja 2018 r. Proces coachingu obejmował 5 spotkań. Zdecydowałem się na coaching z uwagi na to, że był to dla mnie czas zmian przede wszystkim zawodowych, ale również osobistych i potrzebowałem przyjrzeć się bliżej sobie w tych zmianach. Praca z Dorotą nie tylko spełniła moje oczekiwania, ale znacznie je przewyższyła. Jako coach Dorota była równocześnie „przede mną” – przeprowadzając mnie przez proces, ale równocześnie „za mną” – niczego nie narzucając, uważnie podążając za moimi potrzebami i odkryciami. Na każdym etapie dbała o mój komfort oraz granice, zapewniając wsparcie, gdy była taka potrzeba. Proponowała możliwe kierunki pracy, bez sugerowania co powinienem wybrać, oraz adekwatne i skuteczne techniki pracy. Założone przeze mnie cele zostały osiągnięte a z efektów wyniesionych ze spotkań korzystam do dziś. Merytorycznie pracę z Dorotą oceniam bardzo wysoko i z czystym sumieniem polecam ją jako coach’a. Posługując się pewną metaforą: „Dorota w procesie coachingu jest jak wiatr, którego nie widać ale popchnie Cię i doprowadzi do portu, o ile rozwiniesz żagle i będziesz trzymać ster”.

Maciej Cześniak, Menedżer

Dorota jako coach…. jest bardzo dobra, pomaga odkryć właściwą drogę oraz odkryć na nowo samego siebie. Praca z Dorotą to wielka przyjemność oparta na zaufaniu oraz świetnej relacji. Posiada bardzo duże doświadczenie oraz cudowne narzędzia pracy z obrazem, które pomagają się otworzyć, zrozumieć i inaczej spojrzeć na wiele rzeczy oraz odpowiedzieć sobie na  pytania na które wcześniej nie znaliśmy odpowiedzi. Ja bardzo cenię sobie współpracę z Dorotą i polecam ją z całego serca.

Iwona Karolak, Fotograf

Tych kilka spotkań było dla mnie bardzo głęboką i osobistą drogą samorozwoju. Byłam zdumiona, że podczas tego procesu w tak krótkim czasie Dorota przeprowadziła mnie przez wiele aspektów mojego życia. Z wyczuciem, szacunkiem i błyskotliwym podążaniem pozwoliła mi odnajdować siebie, moje zasoby, kompetencje. Dała mi przestrzeń, bym odnalazła odpowiedzi na moje wątpliwości, zmagania i poruszyła moją wewnętrzną motywację do działania. Już podczas procesu zaczęłam czynić krok za krokiem do realizacji swoich zamierzeń, planów, marzeń, które od dawna we mnie były. Spotkania z Dorotą to wejście na nową drogę, bez oglądania się już za siebie w wątpliwościach. To niesamowita praca w przyjemnej i bezpiecznie atmosferze. Dorota jest pełna profesjonalizmu, wyczucia, kompetencji, rzetelności. Z pełnym przekonaniem polecam z całego serca pracę coachingową z Dorotą. Dla mnie to najlepszy wybór. Ja już nie stoją w miejscu, zastanawiając się jedynie co, jak, gdzie, czy. Ja po prostu działam w zgodzie ze sobą i do przodu. Pełna wiary, wykorzystuję swoje zasoby i pracuję nad tym, co do zrobienia jest. Wiem, na czym stoję i czuję się zmotywowana. Działam.
Dziękuję Dorota 💓

Agnieszka Fedoczyńska – Kisiel