Coaching

Skoro życie jest takie cenne, to w co je zainwestujesz? Co wartościowego z nim zrobisz? Sadhguru

Specjalizuję się w coachingu dla osób na drodze do samorealizacji, zawodowej i życiowej niezależności, autentyczności i autoekspresji. Pracuję z kobietami, które chcą realizować się w roli zawodowej i niezależnej życiowej w sposób autentyczny, podążając za wewnętrznym głosem, powołaniem, marzeniami.

Postawić cel to nic trudnego. Wyzwaniem jest wybrać kolejny krok. Aby poszerzyć swoją perspektywę odnośnie tego wyboru, warto jest odpowiedzieć na pytanie DLACZEGO ten cel jest ważny? Co NA PRAWDĘ jest dla Ciebie ważne na obecnym etapie życia?

Jako coach towarzyszę klientom na drodze ich zmiany. Wartością i celem naszej relacji jest rozwój klienta w obranym przez niego kierunku. Nasza współpraca jest oparta na partnerstwie. Moc tej relacji opiera się przede wszystkim na świadomej obecności i słuchaniu. Stwarzam przestrzeń, w której klienci mogą usłyszeć i wyrazić swój głos.

Oznacza to usłyszeć, zobaczyć i odczuć ważne dla siebie treści, takie jak własne emocje w odniesieniu do omawianych tematów, odczucia, przeczucia, intuicja, wiedza, racjonalna perspektywa, nowa perspektywa. W roli coacha nie mogę mieć i nie mam gotowych odpowiedzi dla klientów. Wszystkie odpowiedzi klienci odnajdują w sobie.

Towarzyszę i wspieram w poszukiwaniu tych odpowiedzi poprzez swoją obecność, uważne słuchanie, wykorzystanie ciszy, profesjonalne techniki jakimi są echo, mocne pytania, metafory, oraz kreatywne techniki w coachingu wykorzystujące obraz, fotografię, rysunek, ucieleśnienie. Proponuję działania twórcze pomiędzy sesjami. Korzystam również ze światowej klasy narzędzia diagnostycznego w zakresie motywacji – Motivational Maps. Pozwala ono na określić, co na obecnym etapie osobę motywuje, zbadać jej aktualny poziom motywacji oraz ustalić strategie podnoszenia motywacji.

Podczas sesji pomiędzy osobą a jej pytaniem powstaje dystans niezbędny do tego, aby pojawiła się odpowiedź. Tak jak uchyla się drzwi, żeby usłyszeć szept w drugim pokoju. Tak jak otwiera się okno, żeby wpuścić świeże powietrze. Tak jak odsuwa się zasłonę, aby wpadł promyk światła. Tak jak otwiera się wieczko pudełka, aby zobaczyć, co jest w środku. Tak, jak w poniższym fragmencie mojej książki:

coaching-dorota-raniszewska
„Pustynia i kwiaty”
Kwiecień. Koniec pory zimowej na Pustyni Negew. Wszędzie kamienie, piach, pył. Idę powoli doliną i przyglądam się ziemi. Im wolniej idę i baczniej się przyglądam, tym więcej zaczynam dostrzegać małych kwiatów. Wyrastają z przeróżnych szczelin i pęknięć. Są różnokolorowe. Mają przeróżne formy. Gdyby skała nie pękła, nic by tu nie wyrosło. Ale ponieważ pojawiła się szczelina, to wpadły tam krople deszczu i powietrze. I nasiono, które przyniósł tu wiatr, wykiełkowało. Dużo myślałam o tym, że zmiana w życiu możliwa jest, kiedy coś pęknie. Że nowe myślenie może pojawić się, jeśli rozpadną się stare przekonania. Że dopiero jak coś się rozplącze, rozkruszy, rozszczelni, pęknie skorupa, puści zasłonka, to, że w każdą taką szczeliną mogę spojrzeć, pytając: „co nowego widzę przed swoimi oczami?” (fragment z mojej książki „JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW”)

Jak staję się coachem – Moja edukacja i doświadczenie:

 • 1997-2009 to lata doświadczeń w korporacji i HR, na stanowiskach menedżerskich i doradczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
 • od 2009 do dziś prowadzę własną markę rozwojową jako konsultant, coach i trener
 • ponad 4000 godzin doradztwa, ponad 3000 godzin szkoleń i warsztatów, ponad 300 godzin coachingu 1:1

Szkoły i Kursy:

 • Szkoła Trenerów i Trenerek Heuresis – Heuresis
 • Studia Podyplomowe „Coaching Profesjonalny” – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Certified Individual Motivational Maps Training – Motivational Maps Ltd.
 • Certification Workshop on „Exploring Infinite Points of View with Points of You”
 • Specjalistyczne Szkolenie w Technik Pozawerbalnych i Analizy Ruchu w pracy rozwojowej – IBA
 • Using Clients’ Personal Snapshots and Family Photos to Improve Therapy and Counseling Sessions – Judy Weiser, Phototherapy Centre

Wybrane warsztaty:

 • Rozstanie z samotnością – karmiące relacje i bliskość na co dzień – Strefa Rozwoju
 • Coaching kryzysowy – Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Kurs 5 kompetencji psychologicznych – Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Storytelling in Coaching, Mastery in business stories – Lisa Bloom
 • Clean coaching – Bożena Pieskiewicz, Magdalena Robak
 • Brain has a social dimension – Lori Shook
 • Supervision in Coaching – Leda Turai
 • FRIS, Thinking and acting styles – Anna Grygorcewicz

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. Jim Rohn

Opinie klientów

I am pleased to be writing this letter of recommendation on behalf of Dorota Raniszewska. It was a real pleasure to have ten coaching sessions led by Dorota. She is the most professional coach I have ever cooperated with so far. It has been a year since finishing my coaching sessions and, since then, I have observed changes
in my private and professional life. I believe they appeared possible thanks to coaching meetings. I feel gratitude for her guidance and welcomed atmosphere during sessions.
Dorota is a patient and always attentive coach, devoting her full attention to a coachee. Without her guidance and many adequate questions, my progress and achievement of my goals would not have been possible. Nearly ten months of coaching have resulted in my improved motivation, better perception of myself and my strengths, trust in my capabilities and greater awareness of the influence of my emotions on my body. I have also gained greater self-confidence and drive to work on my long-term goals.
Sessions with Dorota have encouraged me to self-reflect and investigate my inner resources more thoroughly. She always patiently assisted me by giving me the necessary time to voice my thoughts and supported me on my path to self-development. In my view, it all makes Dorota a perfect coach.
In conclusion, Dorota Raniszewska has my respect and highest recommendation as both an extraordinary individual and exceptional coach. The coaching sessions directed me to take particular actions and influenced a lot of my decisions. I continue developing my skills and ways of thinking because sessions with Dorota have enriched me as a businesswoman, but yet, more importantly, also as a human being, woman, friend, wife, daughter and sister.
Please do not hesitate to contact me at the email address provided above, if you have any questions.
Sincerely,
Joanna Pawłowska
Chief Executive Officer
VENA Ltd. / Vena Language Academy

Dorota jako coach jest niezwykle uważna na to, z czym przychodzi klient. Słucha całą sobą, obserwuje i zadaje trudne i bardzo cenne pytania! Każda moja sesja z Dorotą kończyła się mocną refleksją. Dostawałam zadanie do wykonania i nie wyobrażałam sobie, że mogę go nie wykonać. Czułam wręcz fizycznie, że jestem w procesie zmiany i że nie będę chciała przed tą zmiana uciekać. Wynikiem moich sesji coachingowych z Dorotą Raniszewską jest jakościowa zmiana mojego życia. Zawodowego i osobistego. Pracowałam nad tym DLACZEGO, a nie tylko nad tym JAK. I to jest  wielka wartość. Mogę z mojego nowego poziomu patrzeć na wszystko, co dzieje się w moim życiu. Łatwiej mi podejmować decyzje w zgodzie ze sobą i są one trafniejsze. Wyzwania, które podejmuję dają mi więcej satysfakcji. Wiem kim jestem i akceptuję to, a więc jestem bardziej sprawcza. Wiem, że mogę być liderem i nie boję się tej roli.
Dorota jako coach jest przyjacielem, pełnym zdrowej empatii.

Katarzyna Lis

Dorota jako coach…. jest bardzo dobra, pomaga odkryć właściwą drogę oraz odkryć na nowo samego siebie. Praca z Dorotą to wielka przyjemność oparta na zaufaniu oraz świetnej relacji. Posiada bardzo duże doświadczenie oraz cudowne narzędzia pracy z obrazem, które pomagają się otworzyć, zrozumieć i inaczej spojrzeć na wiele rzeczy oraz odpowiedzieć sobie na  pytania na które wcześniej nie znaliśmy odpowiedzi. Ja bardzo cenię sobie współpracę z Dorotą i polecam ją z całego serca.

Iwona Karolak