Droga do siebie z fotografią – sesje indywidualne lub par

Data: Ustalamy wspólnie * Godziny: 10:00-15:30 * Miejsce: Warszawa, pl. Unii Lubelskiej

Indywidualna sesja – czas dla Ciebie, aby zatrzymać się i zdystansować do codzienności, przyjrzeć swojemu życiu, podsumować to, co ważne, podjąć decyzje o priorytetach, o tym, jak dalej żyć i się rozwijać. To praca nad tożsamością, wizją siebie, docenieniem i życiowymi celami.

W trakcie sesji pracujemy w oparciu o autentyczny zapis Twoich zasobów w postaci zdjęć z rodzinnego albumu, zdjęć profilowych lub portretowych oraz Twojego najważniejszego zdjęcia w połączeniu z mocnymi pytaniami coachingowymi.

Poniżej list od jednej z osób, które skorzystały z „Drogi do siebie z fotografią”.

Koszt udziału: 1160 zł.

Kontakt: Dorota Raniszewska, tel.: 608 793 352, e-mail: dorota@obrazwcoachingu.pl

Zgłaszam swój udział w sesji „Fotografia jako droga do siebie”: