Fotografia jako droga do lepszego zrozumienia siebie – Warsztat

Data: 17.01.2020 * Godziny: 10:00-15:30 * Miejsce: Warszawa, pl. Unii Lubelskiej

Warsztat umożliwia poznanie fotografii jako narzędzia wspierającego działania rozwojowe mające na celu prowadzenie autorefleksji, lepsze rozumienie siebie, zyskanie motywacji do zmiany, budowanie poczucia własnej wartości. Skierowany jest do coachów, trenerów umiejętności interpersonalnych, terapeutów, arteterapeutów, wychowawców klas. Jest prowadzony metodami aktywnymi, przez co umożliwia własne doświadczanie i rozwija umiejętności uczestników wraz z omówieniem mającym na celu przekazanie wiedzy.

Korzyści z udziału: Poznanie fotografii jako narzędzia wspierającego działania rozwojowe mające na celu prowadzenie autorefleksji, lepsze rozumienie siebie, zyskanie motywacji do zmiany, budowanie poczucia własnej wartości. Poznanie gotowych do zastosowania procesów i sposobów wykorzystania fotografii. Nabycie wiedzy w zakresie metafory wizualnej i werbalnej, natury i roli fotografii w rozwoju. Inspiracja zawodowa i poszerzenie zawodowych kompetencji.

Program:

Wprowadzenie do tematu fotografii w rozwoju osobistym oraz metafor w procesach myślenia i w mowie.

“Znajdź swoje punctum” – wykorzystanie fotografii do przedstawienia się i otwierania na autorefleksję, budowania atmosfery sprzyjającej otwarciu i szczerości, a także zainteresowania i zaangażowaniu w proces. Zdjęcie zamiast ice-breakera.

“Fotografia jako metafora” – fotografia jako droga do lepszego zrozumienia siebie. Ćwiczenie z wykorzystaniem zdjęć z gotowej kolekcji prowadzącej, podzielenie się osobistymi refleksjami, omówienie z poziomu meta.

“Zdjęcie profilowe” – fotografia jako afirmacja własnych wartości, pragnień, osiągnięć i droga do lepszego wyrażenia siebie. Ćwiczenie z wykorzystaniem zdjęć uczestników, podzielenie się osobistymi refleksjami, omówienie z poziomu meta.

“O fotografii w rozwoju osobistym” wraz z różnymi przykładami z praktyki zawodowej prowadzącej – praktyki coachingu, warsztatów rozwoju osobistego oraz arteterapii. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Zakończenie warsztatu.

Koszt udziału: 430 zł. To opłata za udział wraz z poczęstunkiem i materiałami. Miejsce na warsztacie rezerwuje wpłata na poniższe konto:

Właściciel: OFF WORDS Dorota Raniszewska

Nr konta: 87 1140 2017 0000 4702 1020 5567

Tytuł płatności: Udział w warsztacie 17.01.2020

Prowadzenie i organizacja: Dorota Raniszewska, uznana w Polsce i na świecie ekspertka w dziedzinie fotografii w coachingu i rozwoju osobistym, posiadająca osobistą rekomendację Judy Weiser w adaptacji technik fototerapii do coachingu. Autorka książki „JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW” poświęconej fotografii w rozwoju oraz „Kobieta” poświęconej kobietom.

Kontakt: Dorota Raniszewska, tel.: 608 793 352, e-mail: dorota@obrazwcoachingu.pl

Zgłaszam swój udział w warsztacie: