Fotografia w rozwoju liderów i zespołów w Biznesie

Obrazy wzbudzają zainteresowanie.Obrazy wzbudzają zainteresowanie. Kiedy widzisz przed oczami coś nowego, to Twoja kora oczodołowo-czołowa wykryła coś nowego. Wtedy wzrasta poziom dopaminy, komórki nerwowe w mózgu komunikują się i Twój umysł jest pobudzony. Wzrasta zaangażowanie. Umysł pracuje chętniej i jaśniej. Wtedy pojawiają się wglądy i olśnienia (David Rock, „Twój mózg w działaniu”). Dochodzisz do rozwiązań i wniosków.  Uczysz się i rozwijasz.

fotografia jako komunikacjaW ostatnich dziesięciu latach poprowadziłam setki godzin szkoleń, podczas których uczestnicy wykorzystywali fotografie jako komunikację. Działo się to w procesie refleksji i określania tego:
jakimi chcą być liderami i zespołami,
jakie są ich wartości,
przez jaką zmianę przechodzą,
jaka jest ich wizja przyszłości
co chcą budować,
dokąd zmierzają, jak chcą współdziałać.

Realizowanie marzeń jest podróżowaniem do siebie.

Fotografie stanowią silny środek oddziaływania na uwagę ludzi, poruszają intelektualnie i emocjonalnie. Wzbogacają język, którym się komunikujemy, dostarczają malowniczej i wielowarstwowej formy komunikowania się. Pobudzają umysł, ułatwiają wypowiadanie się i wyrażanie. Stwarzają też warunki do tego, aby uczestnicy warsztatów i spotkań zatrzymali się w procesie myślenia na etapie obserwacji, przyglądania się i zauważania co raz to większej ilości elementów w swoim polu widzenia, zanim przejdą do odpowiedzi na postawione pytania, wypowiadania opinii, poglądów, formułowania wniosków.

Fotografie sprawdzają się jako osobiste metafory w komunikacji. Zdjęcie wybrane przez kogoś, aby zilustrować i wypowiedzieć się na jakiś temat, nabiera w tym momencie nowego znaczenia, które nadaje mu ta osoba. Mówiąc na przykład: „Harmonijna współpraca wygląda dla mnie jak ten lekko poruszony wiatrem łan zboża na zdjęciu”. Obraz staje się reprezentacją ludzkich myśli. Dostarcza środków, aby zilustrować idee, które są złożone, emocje trudne do wyrażenia, rzeczy bardziej odczuwane zmysłami lub poprzez ciało niż wytłumaczalne słowami, jak na przykład to, co ktoś czuje w relacji z drugą osobą, w grupie ludzi, kiedy sprawy nie idą po myśli.

Obraz ułatwia wypowiadanie i opisywanie treści trudnych do wyrażenia. Wyposaża człowieka w dodatkowe do słów środki komunikacji.  

W październiku 2017 roku w czasopiśmie Harvard Business Review ukazał się artykuł zatytułowany To Build Connection on Your Team, Skip Icebreakers and Talk About Photography”, czyli w tłumaczeniu na język polski „Jeśli chcesz zbudować w więzi z twoim zespole, zostaw na boku lodołamacze a zacznij mówić o fotografiach” (tłumaczenie autorki na potrzeby niniejszej strony). Tammie Plouffe, jego autorka, opisuje zastosowania fotografii do moderowania dialogu w zespole, budowania więzi i angażowania jego członków. Jej doświadczenia są tożsame z moimi doświadczeniami stanowiąc trafny komentarz to tego, jakie efekty daje zastosowanie fotografii w pracy z zespołami. Oto fragment jej wypowiedzi:

„Mężczyzna, dla którego język angielski nie był ojczystym, pokazał zdjęcie koni idących wzdłuż plaży, za którymi podążał człowiek. Mówił o tym obrazie jako ilustracji przywództwa, które opiera się służbie i prowadzeniu poprzez podążanie. Zaś obecny duch koni symbolizował połączenie siły i delikatności, potrzebne, aby zyskać szacunek pracowników i zaufanie do przywódcy. To był znaczący moment dla zespołu, który pomógł im odnieść się do siebie nawzajem w sposób, jaki nie był możliwy zaledwie chwilę wcześniej.”[1]

fotografia-jak-komunikacja-do-raniszewska.jpg

Zdjęcia pełnią różne role w rozwoju osobistym, interpersonalnym czy zespołów i grup społecznych. Są pomocne, aby ułatwić dostęp do własnego świata wewnętrznego, pogłębić rozumienie siebie, własnych potrzeb i aspiracji. Oferują przestrzeń, w której osoby mogą przywołać, lepiej zrozumieć i docenić to, co już posiadają i przeżywają oraz czego dokonały w życiu. Pomagają wyrazić i zwizualizować różne informacje – odczucia, emocje, pytania, odpowiedzi, postanowienia, plany. Mogą posłużyć jako wizualne elementy większej całości, np. obrazu zespołu, stanowiąc punkt wyjścia do lepszego zrozumienia tego, co w grupie się dzieje, jakie zachodzą w niej procesy, co ułatwia a co utrudnia współpracę, komunikację, więzi i rozwój dalej społeczności. Fotografie angażują, rozbudzają ciekawość i kreatywność. Są łatwo dostępne i powszechnie akceptowane jako środek wyrazu.

© Dorota Raniszewska

[1] W oryginale: “A man whose first language was not English shared an image of horses walking along a beach with a single person walking behind them. He spoke of the image evoking that leadership is to serve and lead from behind, and the spirit of the horses symbolizing the combination of strength and gentleness that is needed to gain employees’ respect and trust for direction. It was a pivotal moment for the team, helping them relate to each other in a way they hadn’t been able to just moments before.”