Strona główna » Integracja zespołów

Integracja zespołów

Integracja zespołów to moja oferta autorskich warsztatów poświęconych zintegrowaniu zespołu, które prowadzę z wykorzystaniem Points of You – metody i narzędzia w coachingu zespołów i osób indywidualnych.

Oto przykładowe umiejętności i wyzwania w zarządzaniu współczesnymi zagadnieniami organizacyjnymi i biznesowymi, jakie poruszam podczas warsztatów integrujących:

 • integracja zespołu wokół wartości
 • wypracowanie zasad współpracy, tak zwanego „kontraktu”
 • poprawa komunikacji i relacji w zespole
 • akceptacja różnorodności w środowisku pracy
 • integracja pracowników z różnych pokoleń
 • kreatywne techniki pracy zespołowej i wypracowywanie nowych rozwiązań
 • coaching, autorefleksja, uczenie się na własnym doświadczeniu i wiedzy, coaching mający na celu poprawę wyników pracy i stylu zarządzania

Mandala Points of You 4

Skorzystali z autorskich warsztatów integrujących wokół wartości:

 • Krynica Vitamin S.A.
 • Coachowisko 2016
 • Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle
 • International Coach Federation Polska
 • Nutricia
 • Points of You Ltd.