Superwizja Coachingowa

Superwizja:

Superwizja jest wg EMCC niezbędnym elementem rozwoju i profesjonalizmu coacha / mentora. Stanowi wymóg formalny konieczny do uzyskania i utrzymania akredytacji zawodowej. Superwizję prowadzę zgodnie ze standardami superwizji EMCC.

Superwizja indywidualna:

Jedna sesja superwizji indywidualnej trwa 1-1,5 godziny. Supervisee otrzymuje zaświadczenie o odbyciu superwizji indywidualnej.