Strona główna » Empatia i Uważność – warsztaty dla dzieci

Empatia i Uważność – warsztaty dla dzieci

Myślę, że we współczesnym społeczeństwie, w którym panuje moralny chaos, empatia i szacunek stają się wyspecjalizowanym przedmiotem w nauczaniu… Z takim założeniem, nie oceniając dzieci ale zapraszając je do odkrywania, prowadzę warsztaty integracyjne dla dzieci w wieku szkolnym. Dwa główne tematy to:

  1. EMPATIA: Zintegrowanie uczniów, pogłębienie więzi między nimi, otwarcie się na siebie, też między osobami, które nie bawią się ze sobą na co dzień, obudzenie empatii.
  2. UWAŻNOŚĆ: Radzenie sobie ze stresem, napięciem, rozwijanie uważności, nie poddawanie się presji, świadome oddychanie i koncentracja w działaniu, nauka medytacji.

Metoda:

Kontakt w ruchu, ćwiczenia wymagające empatii i uważności, medytacja oddechowa połączona z refleksją i wypowiedzią.

Doświadczenia (aktywności) podczas każdego warsztatu zaczynają się od tych w ruchu/ ciele, następnie w rysunku/ obrazie i na koniec w słowie. Aktywności w ruchu polegają na doświadczaniu kontaktu pozawerbalnego, mają na celu budzić empatię kinestetyczną. Są to na przykład ćwiczenia w parach, czy w trójkach zaczerpnięte z contact improvisation, body work, LBMS, terapii tańcem i ruchem. Mają z jednej strony charakter bezpośrednio doświadczeniowy jak i stanowią rozgrzewkę. Rysunek stosuję jako wyrażanie się. Obraz (fotografię) stosuję jako metaforę wizualną dzięki, której dziecko może się wyrazić słownie poprzez swoją własną opowieść na podstawie fotografii, którą wybrało.

Efekty:

Dzieci odkrywają uważność, sposoby na redukowanie stresu i lepszą koncentrację.

Uczą się delikatności i szacunku do siebie i do innych, a także akceptacji odmienności.

Wzmacniają poczucie własnej wartości i odwagę do bycia aktywnym w grupie.

SP5_09