Wywiady i Artykuły

Fotografia w coachingu i rozwoju osobistym – artykuł w COACHING REVIEW 1/2017 (9) s. 142–165, ISSN: 2081-7029, Link do artykułu

O fotografii w coachingupodcast w kolekcji „Przestrzenie coachingu” Darka Niedzieskiego, Link do nagrania

O emocjach i fotografowaniuwywiad o fotografii i fotografowaniu w radio Chillizet w programie Emocjonalny Ład. Link do audycji

Jak w coachingu pracować z obrazem wywiad u Joanny Greli w Zmień Perspektywę. Link do rozmowy

On Self-Portraitartykuł o odkrywaniu siebie w portrecie, poprzez swoją twarz, o budzeniu miłości do siebie i do innych ludzi, wykorzystując narzędzie FACES Points of You Link do artykułu.

Points of You dla Nauczyciela artykuł napisany na kanwie wywiadu z Joanną Widawską, nauczycielką języka polskiego. Praktyczne i konkretne przykłady z pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycielki zilustrowane zdjęciami zrobionymi podczas lekcji przez nią prowadzonej. Link do artykułu: Points_of_You_Nauczyciel_Joanna_Widawska_Do_Raniszewska

Obraz w Coachingu dla Coacha i nie tylko 😉 artykuł napisałam po przeprowadzeniu badań nad wpływem zastosowania Points of You w coachingu. Szerzej opisuję zagadnienie wykorzystania obrazu w coachingu. Artykuł napisany do naukowej monografii w obszarze współczesnych wyzwań komunikacji interpersonalnej. Link do artykułu: Obraz w Coachingu

Image in Coaching (text in English) – interview for The Euroguidance Insights, Euroguidane is a large European counselling network. Link to the article (on page 3): Insight-2015_20.04.15

A broken heartnagranie piosenki, którą napisałam na Pustynii Negew w 2016 roku. Link do piosenki: A Broken Heart

Wszystko mnie zachwyca – wywiad z Ciało mówi projekt