Zobacz Siebie

Jak chcesz żyć i w jakim świecie? Jak chcesz czuć się na co dzień? Jak działać i rozwijać się? Jaki świat tworzyć dla siebie i dzieci? Co po sobie zostawić? Spełnione życie polega na podążaniu w kierunku, w którym chcesz iść i czujesz się dobrze. Ta droga obejmuje Twoją wizję, wartości i mocne strony oraz praktyki samoregulacji i styl życia.

Pomogę Ci tę drogę zrozumieć, odnaleźć i wdrożyć w działanie, korzystając ze skutecznego i kreatywnego podejścia biograficznego, które łączy coaching i fotografię. Twoje osobiste zdjęcia służą jako punkty orientacyjne i dobre gwiazdy w drodze do domu.

 

 

Oferuję następujące formy coachingu: 

ImpulsDoubt everything, find your light /Powątpiewaj we wszystko, odkrywaj własne światło. – Buddha

Jedna sesja, aby zyskać klarowność w jakiejś sprawie lub podjąć decyzję, np. zaraz po odejściu z pracy, kiedy chcesz zacząć coś od nowa, ale teraz nie masz jasności, jak zacząć.

Czas na Zmianę What we think, we become. / Stajemy się tym, o czym myślimy. – Buddha

6 sesji – kiedy chcesz zająć się wybranym obszarem swojego zawodowego lub osobistego życia.

Połączenie ze SobąThe way is not in the sky, the way is in the heart. / Drogę odnajdziesz nie w niebie, lecz w sercu. – Buddha

8 sesji z wykorzystaniem zdjęć osobistych i robieniem zdjęć w trakcie procesu, kiedy potrzebujez głębszej przemiany w życiu, integracji i zmiany w stronę szczęścia, wolności emocjonalnej, powrotu do siebie.

Portret ŻyciaIt is never to late to complete your birth. – Buddha / Nigdy nie jest za późno, aby urodzić się do końca.

1 lub więcej sesji poświęconych scaleniu poszczególnych etapów życia i ich sensu w jeden obraz, jakim jest osobisty Portret Życia. Celem jest przywrócenie ciągłości biograficznej, nadanie sensu obecnemu etapowi życia, lub ukojenie emocjonalne i duchowe. To wsparcie dla osób starszych lub przechodzących przez traumatyczne momenty życia, np. straty, operacje, choroby.

Zbliżenie W głębi jesteś tym, za czym tęsknisz.

Zbliżenie to unikalne połączenie fotografii z rozwojem osobistym. Pomaga uświadomić sobie potęgę własnej unikalności, elementy osobistej mocy, odkrywać i rozwijać kreatywność, wzmacniać pewność siebie. Polega na aktywnej fotografii w przestrzeni zewnętrznej, refleksji inspirowanej zdjęciami rodzinnymi i doświadczeniami życiowymi, pisaniem i dedykowanymi medytacjami. Patrzymy na naszą unikalność przez pryzmat Sił Charakteru, w oparciu o metodologię VIA Character, pozytywnego podejścia do psychologii człowieka. Projekt trwa 8 tygodni.

Live Your Life

How do you want to live, and in what world? How do you want to feel every day, act and grow? What world do you want to create for you and your children? Coaching is about going in the direction you wish to go. It is about taking actions and following a way that includes your vision, values and strengths.

Let me assist you on your journey towards your goals using a powerful and creative way that combines Coaching and Photography. Your photos might serve you as landmarks and good stars on the way home.

You will go in the direction you want to take faster and easier. The added value of Coaching is enhanced mental health, quality of life, goal attainment, increased level of insight (clarity), increase in goal striving, well-being, hope.

I offer following coaching packages:

ImpulsDoubt everything, find your light /Powątpiewaj we wszystko, odkrywaj własne światło. – Buddha

Jedna sesja, aby zyskać klarowność w jakiejś sprawie lub podjąć decyzję, np. zaraz po odejściu z pracy, kiedy chcesz zacząć coś od nowa, ale teraz nie masz jasności, jak zacząć.

Czas na Zmianę What we think, we become. / Stajemy się tym, o czym myślimy. – Buddha

6 sesji – kiedy chcesz zająć się wybranym obszarem swojego zawodowego lub osobistego życia.

Połączenie ze SobąThe way is not in the sky, the way is in the heart. / Drogę odnajdziesz nie w niebie, lecz w sercu. – Buddha

8 sesji z wykorzystaniem zdjęć osobistych i robieniem zdjęć w trakcie procesu, kiedy potrzebujez głębszej przemiany w życiu, integracji i zmiany w stronę szczęścia, wolności emocjonalnej, powrotu do siebie.

Portret ŻyciaIt is never to late to complete your birth. – Buddha / Nigdy nie jest za późno, aby urodzić się do końca.

1 lub więcej sesji poświęconych scaleniu poszczególnych etapów życia i ich sensu w jeden obraz, jakim jest osobisty Portret Życia. Celem jest przywrócenie ciągłości biograficznej, nadanie sensu obecnemu etapowi życia, lub ukojenie emocjonalne i duchowe. To wsparcie dla osób starszych lub przechodzących przez traumatyczne momenty życia, np. straty, operacje, choroby.

Zbliżenie W głębi jesteś tym, za czym tęsknisz.

Zbliżenie to unikalne połączenie fotografii z rozwojem osobistym. Pomaga uświadomić sobie potęgę własnej unikalności, elementy osobistej mocy, odkrywać i rozwijać kreatywność, wzmacniać pewność siebie. Polega na aktywnej fotografii w przestrzeni zewnętrznej, refleksji inspirowanej zdjęciami rodzinnymi i doświadczeniami życiowymi, pisaniem i dedykowanymi medytacjami. Patrzymy na naszą unikalność przez pryzmat Sił Charakteru, w oparciu o metodologię VIA Character, pozytywnego podejścia do psychologii człowieka. Projekt trwa 8 tygodni.

Przykłady celów i rezultatów. Pracując ze mną możesz:

 • Odsykać wolność osobistą i spełniać się
 • Odnaleźć siebie dzięki podróży poza ramy włanego wizerunku i ról społecznych
 • Połączyć się ze swoją prawdziwą naturą, cząstkami osobowości niegdyś zapomnianymi lub porzuconymi na boku, zasobami, z których się korzysta lub nie w zależności od pełnionych ról
 • Połączyć rożne elementy osobowości i doświadczenia życiowego w jeden obraz siebie
 • Przejść z wewnętrznego cienia do światła na zewnątrz
 • Uwolnić się od ograniczających myśli i emocji, otworzyć serce na współczucie, przebaczenie i duchową wolność
 • Docenić swoje osiągnięcia i siły charakteru
 • Lepiej rozpoznać mocne strony, wartości, korzenie, aspiracje i przywrócić poczucie sprawczości, zdolności i zaufania do samego siebie
 • Uświadomić sobie możliwości, jakie drzemią w nas
 • Zwizualizować i opisać swoją przyszłość oraz opracować plan działania, aby przenieść swoją przyszłość do teraźniejszości
 • Zdefiniować kroki, nawyki i inne elementy, które będą wspierać wymarzone życie
 • Rozwinąć w sobie stan pełnej odpowiedzialności za siebie i swoje życie
 • Nauczyć się pozytywnego nastawienia
 • Poczuć w sobie obfitość i dumę
 • Poczuć wdzięczność za życiowe doświadczenia