Żyj Swoim Życiem

Jak chcesz żyć i w jakim świecie? Jak chcesz czuć się na co dzień? Jak działać i rozwijać się? Jaki świat tworzyć dla siebie i dzieci? Coaching polega na podążaniu w kierunku, w którym chcesz iść. Chodzi o podejmowanie działań i podążanie drogą, która obejmuje Twoją wizję, wartości i mocne strony.

Pozwól, że będę Ci towarzyszyć w podróży do Twoich celów, korzystając ze skutecznego i kreatywnego podejścia, które łączy coaching i fotografię. Twoje osobiste zdjęcia służą jako punkty orientacyjne i dobre gwiazdy w drodze do domu.

Oferuję następujące pakiety coachingu: 

ImpulsDoubt everything, find your light /Powątpiewaj we wszystko, odkrywaj własne światło. – Buddha

Jedna sesja, aby zyskać klarowność w jakiejś sprawie lub podjąć decyzję, np. zaraz po odejściu z pracy, kiedy chcesz zacząć coś od nowa, ale teraz nie masz jasności, jak zacząć.

Czas na Zmianę What we think, we become. / Stajemy się tym, o czym myślimy. – Buddha

6 sesji – kiedy chcesz zająć się wybranym obszarem swojego zawodowego lub osobistego życia.

Połączenie ze SobąThe way is not in the sky, the way is in the heart. / Drogę odnajdziesz nie w niebie, lecz w sercu. – Buddha

8 sesji z wykorzystaniem zdjęć osobistych i robieniem zdjęć w trakcie procesu, kiedy potrzebujez głębszej przemiany w życiu, integracji i zmiany w stronę szczęścia, wolności emocjonalnej, powrotu do siebie.

Portret ŻyciaIt is never to late to complete your birth. – Buddha / Nigdy nie jest za późno, aby urodzić się do końca.

9 sesji poświęconych scaleniu poszczególnych etapów życia i ich sensu w jeden obraz, jakim jest osobisty Portret Życia. Bardzo polecam osobom starszym i przechodzącym przez traumatyczne momenty życia, np. operacje, choroby.

Live Your Life

How do you want to live, and in what world? How do you want to feel every day, act and grow? What world do you want to create for you and your children? Coaching is about going in the direction you wish to go. It is about taking actions and following a way that includes your vision, values and strengths.

Let me assist you on your journey towards your goals using a powerful and creative way that combines Coaching and Photography. Your photos might serve you as landmarks and good stars on the way home.

You will go in the direction you want to take faster and easier. The added value of Coaching is enhanced mental health, quality of life, goal attainment, increased level of insight (clarity), increase in goal striving, well-being, hope.

I offer following coaching packages:

ImpulsDoubt everything, find your light /Powątpiewaj we wszystko, odkrywaj własne światło. – Buddha

Jedna sesja, aby zyskać klarowność w jakiejś sprawie lub podjąć decyzję, np. zaraz po odejściu z pracy, kiedy chcesz zacząć coś od nowa, ale teraz nie masz jasności, jak zacząć.

Czas na Zmianę What we think, we become. / Stajemy się tym, o czym myślimy. – Buddha

6 sesji – kiedy chcesz zająć się wybranym obszarem swojego zawodowego lub osobistego życia.

Połączenie ze SobąThe way is not in the sky, the way is in the heart. / Drogę odnajdziesz nie w niebie, lecz w sercu. – Buddha

8 sesji z wykorzystaniem zdjęć osobistych i robieniem zdjęć w trakcie procesu, kiedy potrzebujez głębszej przemiany w życiu, integracji i zmiany w stronę szczęścia, wolności emocjonalnej, powrotu do siebie.

Portret ŻyciaIt is never to late to complete your birth. – Buddha / Nigdy nie jest za późno, aby urodzić się do końca.

9 sesji poświęconych scaleniu poszczególnych etapów życia i ich sensu w jeden obraz, jakim jest osobisty Portret Życia. Bardzo polecam osobom starszym i przechodzącym przez traumatyczne momenty życia, np. operacje, choroby.

Przykłady celów i rezultatów. Pracując ze mną możesz:

 • Odsykać wolność osobistą i spełniać się
 • Odnaleźć siebie dzięki podróży poza ramy włanego wizerunku i ról społecznych
 • Połączyć się ze swoją prawdziwą naturą, cząstkami osobowości niegdyś zapomnianymi lub porzuconymi na boku, zasobami, z których się korzysta lub nie w zależności od pełnionych ról
 • Połączyć rożne elementy osobowości i doświadczenia życiowego w jeden obraz siebie
 • Przejść z wewnętrznego cienia do światła na zewnątrz
 • Uwolnić się od ograniczających myśli i emocji, otworzyć serce na współczucie, przebaczenie i duchową wolność
 • Docenić swoje osiągnięcia i siły charakteru
 • Lepiej rozpoznać mocne strony, wartości, korzenie, aspiracje i przywrócić poczucie sprawczości, zdolności i zaufania do samego siebie
 • Uświadomić sobie możliwości, jakie drzemią w nas
 • Zwizualizować i opisać swoją przyszłość oraz opracować plan działania, aby przenieść swoją przyszłość do teraźniejszości
 • Zdefiniować kroki, nawyki i inne elementy, które będą wspierać wymarzone życie
 • Rozwinąć w sobie stan pełnej odpowiedzialności za siebie i swoje życie
 • Nauczyć się pozytywnego nastawienia
 • Poczuć w sobie obfitość i dumę
 • Poczuć wdzięczność za życiowe doświadczenia